Month: July 2020

Review son 3CE Cloud Lip Tint

Với lần quay trở lại này, 3CE tiếp tục tạo nên một cơn sốt mang tên 3CE Cloud Lip Tint. Chỉ vừa mới ra mắt thôi đã nhanh chóng …